Γεωγραφικές Ενδείξεις

Τρία λογότυπα της ΕΕ  γνωστά ως ΠΟΠ (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης), ΠΓΕ (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και ΕΠΠΕ (ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυημένο) προωθούν και προστατεύουν τις ονομασίες των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)

Το σύστημα αυτό καλύπτει ένα φάσμα των τοπικών και περιφερειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του εξαιρετικού παρθένο ελαιολάδου. Μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μπορεί να υποβάλει αίτηση για καθεστώς ΠΟΠ για ένα συγκεκριμένο προϊόν “μοναδικό” σε εκείνη την περιοχή. Αν χορηγηθεί τότε η ένωση τοπικών καλλιεργητών  θα καθιερώσει κανονισμούς που θα καλύπτουν συνήθως τις επιτρεπόμενες ποικιλίες των ελαιοδένδρων, κατά κανόνα εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται στην περιοχή, τεχνικές καλλιέργειας, τις περιόδους συγκομιδής και τον έλεγχο της ποιότητας. Οι καλλιεργητές εντός της οριοθετημένης περιοχής – οι οποίοι συμφωνούν να δεσμεύονται από τους κανονισμούς – επιτρέπεται να προσθέτουν το ειδικό λογότυπο στην ετικέτα του λαδιού, που δείχνει ότι είναι το ελαιόλαδο ΠΟΠ. Αυτό είναι μια εγγύηση ότι το ελαιόλαδο έχει παραχθεί, επεξεργασθεί και παραχθεί εντός της συγκεκριμένης περιοχής και έτσι κατέχει μοναδικές ιδιότητες.

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

Καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που συνδέονται στενά με τη γεωγραφική περιοχή. Τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης ή προετοιμασίας λαμβάνει χώρα στην περιοχή.