Προϊόντα

Στο «Pasiphaë by Kokkinakis» είμαστε οι πρώτοι που τολμήσαμε να χωρίσουμε σε κατηγορίες ποιότητας το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και να ορίσουμε αντίστοιχες προδιαγραφές. Σε ένα χώρο όπου κυριαρχεί σήμερα σε όλα τα επίπεδα (καλλιέργεια, συγκομιδή, ελαιοποίηση, τυποποίηση και αγορά) η τρίτη κατηγορία που εμείς χαρακτηρίζουμε ως Quality.

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται διεθνώς για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο περιορίζονται μόνο στην οξύτητα η οποία πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 0,8%, τούτο επιτρέπει να περιλαμβάνονται στα εξαιρετικά παρθένα και ελαιόλαδα τα οποία πληρούν μεν αυτή την απαίτηση, αλλά έχουν οργανοληπτικό έλλατωμα όπως: Ατροχάδο, μουχλιασμένο, κρασώδες – ξυδάτο, ταγγό, ψημένο ή καμένο, άχυρο – ξύλο, λιπαντικά, απόνερα, σπάρτο, χωματίλα, σκουλήκι, αγγούρι.

Φυσικά, αν το ελαιόλαδο αυτό πληροί τις απαιτήσεις οξύτητας και δεν έχει ελάττωμα, είναι αρκετά καλής ποιότητας. Η μετάβαση από την κατάσταση αυτή προς την παραγωγή άριστης και υψηλής ποιότητας έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, όπως οι κατηγορίες μας Premium & Superior, απαιτεί κανόνες, γνώση, κόπο και χρόνο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα τέτοια ελαιόλαδα παράγονται σε περιορισμένη ποσότητα από μεμονωμένους παραγωγούς.

Για να καταστεί δυνατή η παραγωγή των κατηγοριών Premium και Superior απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων συνθηκών και πρακτικών στην καλλιέργεια της ελιάς, στη συγκομιδή, στην ελαιοποίηση και στην αποθήκευση του ελαιολάδου πριν την τυποποίηση του.

siskevasies