Πιστοποιήσεις & Πιστοποιητικά 2021 «Pasiphaë by kokkinakis Premium»:

 1. Οργανοληπτική Πιστοποίηση ότι το «Pasiphaë by kokkinakis Premium» είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο σύμφωνα με την νομοθεσία (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2568/1991) και ότι έχει άριστα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά.\
  2022 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
  2022 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ&ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
  2022 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ & ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ – ΝΟΕΜ 2021
  2022 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΕΚ 21
 2. Πιστοποίηση του Pasiphae by Kokkinakis ως ελαιόλαδου Βιολογικού.
  2021 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
 3. Πιστοποίηση του «Pasiphae by Kokkinakis Premium» ως ελαιόλαδο υψηλής περεκτικότητας σε πολυφαινόλες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  2022 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
  2022 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑ ΝΟΕΜΒ 21
  2022 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑ ΔΕΚ. 22
 4. Πιστοποίηση του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου  «Pasiphae by Kokkinakis Premium» ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ΠΟΠ Μεσσαρά.
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΠ
 5. Πιστοποίηση του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «Pasiphaë by kokkinakis Premium» κατά  ISO 22000, το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων το οποίο απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων από το ‘χωράφι του παραγωγού’ ως το ‘ράφι του καταναλωτή’, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων.
  ISO 22000 2019-20120