Πιστοποιήσεις & Πιστοποιητικά:

  1. Πιστοποίηση του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «Pasiphaë by kokkinakis» κατά  ISO 22000 από την TÜV Hellas, το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων το οποίο απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων από το ‘χωράφι του παραγωγού’ ως το ‘ράφι του καταναλωτή’, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων. (Η πιστοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου 2017)
  2. Πιστοποίηση του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου  «Pasiphaë by kokkinakis» ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ΠΟΠ Μεσσαρά. (Η πιστοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του Φεβρουαρίου 2017)
  3. Πιστοποίηση του «Pasiphae by Kokkinakis Premium» ως Φαρμακευτικό Προϊόν Υγείας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πιστοποιητικό Ανάλυσης 466/2016/23.12.2016).
    Όπως αποτυπώνεται στo πιστοποιητικό ανάλυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συγκομιδή του 2016,  τα επίπεδα Ελαιοκανθάλης και Ελαιανσίνης, συστατικά στα οποία αποδίδονται αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες, υπερβαίνουν κατά 2,7 και 2,2 φορές αντίστοιχα το μέσο όρο των  δειγμάτων που μελετήθηκαν  από το Πανεπιστήμιο Davis, California.
    Επιπρόσθετα τα επίπεδα των παραγώγων Τυροσόλης και Υδροξυτυροσόλης υπερβαίνουν κατά 5,34 φορές τo απαιτούμενο όριo για ανήκει ένα ελαιόλαδο στην κατηγορία αυτών που προστατεύουν τα λιπίδια του αίματος από το οξειδωτικό στρες, σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι  το «Pasiphae by Kokkinakis Premium»   είναι ένα κορυφαίο φαρμακευτικό προϊόν υγείας, μία πραγματική υπερτροφή.
  4. Πιστοποίηση από το εργαστήριο multichrom.lab, αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, ότι όλες οι κατηγορίες του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Pasiphaë by kokkinakis δεν έχουν οργανοληπτικό ελάττωμα. (Πιστοποιητικά   ανάλυσης 59256/16.12.2016 & 59257/ 13.12.2016)

Κατηγορία Premium πιστοποιητικά 2016:

Certificate of Analysis 466201623.12.2016

Certificates of Analysis no 5925616.12.2016

Κατηγορία Superior πιστοποιητικό 2016:

Certificates of Analysis no 5925713.12.2016