Πιστοποιήσεις & Πιστοποιητικά 2021 «Pasiphaë by kokkinakis Premium»:

 1. Οργανοληπτική Πιστοποίηση ότι το «Pasiphaë by kokkinakis Premium» είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο σύμφωνα με την νομοθεσία (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2568/1991) και ότι έχει άριστα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά.
  2021 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
  2021 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  2021 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
  2021 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ& ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
 2. Πιστοποίηση του Pasiphae by Kokkinakis ως ελαιόλαδου Βιολογικού.
  2021 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
 3. Πιστοποίηση του «Pasiphae by Kokkinakis Premium» ως ελαιόλαδο υψηλής περεκτικότητας σε πολυφαινόλες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  2021 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΎ
  2021 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
 4. Πιστοποίηση του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου  «Pasiphae by Kokkinakis Premium» ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ΠΟΠ Μεσσαρά.
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΠ
 5. Πιστοποίηση του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «Pasiphaë by kokkinakis Premium» κατά  ISO 22000, το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων το οποίο απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων από το ‘χωράφι του παραγωγού’ ως το ‘ράφι του καταναλωτή’, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων.
  ISO 22000 2019-20120